de Energiedeskundige.

EPC Woningen.

EPC Studentenhuizen.

Appartementsgebouwen.

Hoe verloopt een EPC?.

Documenten gereed houden.

Tarieven EPC.

EPC Gratis ?.

Een EPC aanvragen.

EPC Publieke Gebouwen.

EAP Energie-Audit.

Bereken uw winst.

Elektrische keuring nodig?.

Nieuws.

Links & Downloads.

Contact.

 

Het is ook mogelijk om het EPC gratis te bekomen!

 

Kijk op www.epcgratis.be

 

voor de voorwaarden.

 

Gaat u bouwen?

 

Wenst u sleutel op de deur te bouwen, volledig afgewerkt?

 

Wenst u ruwbouw-winddicht te laten bouwen door een bouwfirma?

 

Wenst u een catalogus te bestellen van sleutel-op-de-deur woningen?

 

Wenst u een gratis en vrijblijvende offerte voor uw bouwplannen?

 

Neem zeker een kijkje bij

Betaalbaar Bouwen:  

                                     >>> Zie hier

Het EPC (afkorting voor: EnergiePrestatieCertificaat oftewel het Energie Prestatie Certificaat) informeert de potentiële of toekomstige kopers of huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw door aan het gebouw een energetische score - het kengetal - toe te kennen.

 

Vanaf 1 november 2008 is het EPC verplicht bij elke verkoop van een woongebouw.

 

Door de kengetallen te vergelijken, kan men het (berekend) energieverbruik van  ...

                                Meer >>>

De Energie Advies Procedure (EAP) is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende vrijwillige energie-audit die de aanvrager (eigenaar of bewoner) toelaat zijn woning volledig door te lichten op het vlak van isolatie, verwarming en warm sanitair water.

Deze energie-audit wordt op eigen initiatief door de eigenaar of huurder aangevraagd en legt absoluut geen enkele verplichting op ....

Meer >>>

Voor de gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m², waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht, moet een EPC beschikbaar zijn. De gebruiker van het publieke gebouw moet de nodige stappen ondernemen om er voor te zorgen dat tegen uiterlijk 1 januari 2009 een EPC aanwezig is voor het gebouw ...

Meer >>>

Klimaatsverandering, uitstoot van broeikasgassen, smelten van poolkappen, opwarming van de aarde, stijging van het zeeniveau, schaarser wordende brandstoffen, ... de laatste jaren zijn deze begrippen niet meer weg te denken uit ons dagelijks nieuws.

 

De realiteit dwingt ons om na te denken over de toekomst van de aarde. ...

Meer >>>

Klimaatsverandering, uitstoot van broeikasgassen, smelten van poolkappen, opwarming van de aarde, stijging van het zeeniveau, schaarser wordende brandstoffen, ... de laatste jaren zijn deze begrippen niet meer weg te denken uit ons dagelijks nieuws.

 

De realiteit dwingt ons om na te denken over de toekomst van de aarde.

Zuinig omspringen met energie, beter isoleren, verkwisting beperken, ... enkel zo geven wij de aarde nog een kans, een kans die onze kinderen verdienen. Wij mogen het probleem niet doorschuiven naar de volgende generatie.

 

En gezien de hoge energieprijzen, kan zuinig omspringen met energie, ons heel wat geld besparen.

 

Ook Europa trekt aan de kar. Om de woningen beter te laten isoleren, heeft Europa krijtlijnen uitgetekend voor een beter energiebeleid. Ieder moet daarin meedenken. Europa legt de lidstaten een richtlijn op waaraan de lidstaten moeten voldoen. De woningen van de inwoners moeten in kaart worden gebracht, het energiebewustzijn moet bij ieder van ons gebracht worden.

 

Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 - betreffende de energieprestaties van gebouwen - legt op dat op termijn voor elke woning een energieprestatiecertificaat (EPC - energie prestatie certificaat) moet worden opgemaakt, alzo de eigenaars te stimuleren om over het energiegebruik en de isolatie van het gebouw na te denken.

 

Wetgeving EPB:

 

EPB: Nieuwbouwwoningen: overgangsjaar 2006, ten volle in werking vanaf 2007, verplicht

 

Wetgeving EPC:

 

EPC: Verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen, verplicht:

     bij verkoop vanaf 1 november 2008 en

     bij verhuur vanaf 1 januari 2009

 

EPC Publieke Gebouwen: vanaf 1 januari 2009 EPC uithangen, verplicht

Wetgeving EAP:

 

Energie-audit: op vraag van eigenaar of bewoner: reeds van toepassing, niet verplicht (op vrijwillige basis)
U verkoopt een huis of appartement ?

Wij kunnen ook voor de elektrische keuring zorgen.

Tarieven vanaf € 110 (btw in)

Kijk hier voor info >>>

Toptop

Lees eerst de disclaimer alvorens  deze website te gebruiken!

In de volksmond:

Een energiedeskundige wordt in de volksmond ook wel eens een epc deskundige, een epc keurder of energiekeurder genoemd, en een energieprestatiecertificaat noemt men ook wel eens een energiekeuring. Hier gaat het dus eigenlijk steeds over een energiedeskundige type A en het energieprestatiecertificaat epc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis catalogus sleutel op de deur woningen, volledig afgewerkt instapklaar of ruwbouw-winddicht, uw eigen ontwerp of een woning uit onze catalogus, gratis offerte, uw eigen architect mogelijk, grote keuze aan afwerkingsmaterialen binnen het voorziene budget, budgetcontrole, ...

                                     >>> Neem contact op met  BETAALBAAR  BOUWEN